لازم به توضیح است مادامی که عضو خیریه یا سازمان اجتماعی دیگری باشید عضویت شما رایگان می باشد و بعد از انصراف شما هزینه حق عضویت به حساب کارت اعتباری ایرانیان شما منظور خواهد شد
شناسه:
آیا کد تخفیف دارید
صادر کننده کارت :
شماره کارت :
تاریخ انقضاء عضویت :
کارتی که قبلا از باشگاه را گرفته اید:
سازمان عام المنفعه را انتخاب کنید:
کد مقابل را وارد کنید:
در ابتدا باید افتتاح حساب و عضویت رایگان را انجام دهید