تعریف پذیرنده

راهنما:
راهنمای تعریف پذیرنده
نوع تخفیف : *


ویژگی : *
       مبلغ خدمات به ریال:


صنف/محصولات برای نمایش در لیست نمایندگان :
توضیحات برای نمایش در لیست نمایندگان :
دسته بندی: *
نوع واحد *
تعداد پوز درخواستی :*
کرایه تحویل درب منزل :
عکس های پذیرنده :
نام پذیرنده :*
نام لاتین پذیرنده :*
نام فروشگاه یا شرکت :*
نام لاتین فروشگاه یا شرکت :*
نام مسئول یا مدیرعامل :*
نام خانوادگی :*
نام لاتین مسئول یا مدیرعامل :*
نام خانوادگی لاتین :*
شماره شناسنامه :*
محل صدور شناسنامه :*
کد ملی :*
نام پدر :*
جنسیت :*
ملیت :*
تاریخ تولد :*
کد پستی محل سکونت :*
استان محل سکونت : *
شهر محل سکونت : *
هر چند ریال را یک امتیاز می دهید :
حد نصاب امتیاز برای استفاده رایگان مشتریان :
ارزش ریالی هر امتیاز :
آدرس محل سکونت : *
پیش شماره تلفن منزل : *
تلفن تماس منزل: *
فکس منزل: 
موبایل :*
جهت ارسال نام کاربری و پسورد وارد کردن شماره موبایل الزامی است مثال:09123456789
 
 
کد فراگیر اتباع خارجی :  
شماره گذرنامه :  
تاریخ اعتبار گذرنامه :  
استان محل نصب پوز : *
شهر محل نصب پوز : *
منطقه-تهران : *
در صورتی انتخاب شود که شهر تهران را انتخاب کرده اید.
پیش شماره تلفن محل نصب : *
تلفن تماس محل نصب پوز: *
فکس محل نصب پوز: 
ایمیل :
 
وب سایت :  
نوع پوز درخواستی : *
استان محل شماره حساب: *
شهر درخواست دهنده(شماره حساب): *
بانک صادر کننده حساب : *
شعبه درخواست دهنده(شعبه بانک): *
کد شعبه درخواست دهنده : *
لطفا کد عددی شعبه را وارد کنید نه نام شعبه
شماره کارت جهت تسویه:*
شماره حساب:*
نوع حساب:*
نام حقوقی شرکت:  
در صورتی که پذیرنده حقوقی است الزامی می باشد
شماره شبا:*
در ابتدای شماره شبا IR مربوط به کشور ایران را وارد کنید
IP :
Terminal Id :
نام کاربری:  
رمزباشگاه :  
کد رهگیری اختصاص پوز :  
نام و فامیل یکی از بستگان: *
شماره تماس بستگان : *
صنف پذیرنده جهت ثبت در فناپ : *
صنف پذیرنده جهت ثبت در آسان پرداخت : *
نوع مالکیت محل نصب : *
تاریخ اتمام اجاره :
در صورتی که نوع مالکیت ملکی نبود وارد کردن تاریخ اتمام اجاره الزامی می باشد
جواز کسب : *
شماره جواز کسب :
مرجع صادر کننده جواز کسب :
تاریخ اعتبار جواز کسب :
در صورتی که جواز کسب دارد وارد کردن تاریخ اتمام جواز و شماره جواز الزامی می باشد
کد پستی محل نصب پوز : *
توضیحات :  
وضعیت: *
آدرس محل نصب پوز:
راهنمای ورود آدرس پذیرندگی


آدرس لاتین محل نصب پوز :*
تاریخ تاسیس :
سری عددی شناسنامه :
سری حروفی شناسنامه :
شماره سریال شناسنامه :
آیا شناسنامه المثنی است :
استان محل تولد:
شهر محل تولد:
متاهل :
شماره آخرین روزنامه رسمی :
تاریخ آخرین روزنامه رسمی :
تحصیلات :
عرض جغرافیایی گوگل مپ :*
25 الی 40 برای محدوده ایران
 
طول جغرافیایی گوگل مپ :*
44 الی 64 برای محدوده ایران
 
کد مقابل را وارد کنید: *